Från och med januari 2019 kommer kurser och event att hållas i den nya yogashalan i Hammarland.
Nya kurser och event läggs upp här och på mina andra kanaler (Facebook och Instagram) i takt med att dom planeras in. Vill du få mail om det som händer skickat direkt till? Signa upp för mina Love Notes <3

 

Samadhi in Action

Embodied Flow™ kurs
TISDAGAR KL 18-20
15 januari - 11 juni

2 platser kvar!

 
b356937a-e821-4470-b258-eb68aeef42bf.jpg
 

Tillfällena består av bland annat:
Föreläsning/visulaliseringsövningar, somatisering, pranayama, asana, meditation, kontemplation och gruppreflektioner.

Intentionen är att komma hem till dig själv igen och igen och igen. Hitta kraften, flödet och det pulserande livet inuti och runt omkring dig. Vi utforskar sätt att naturligt väva in tekniker och praktiker i det vardagliga livet.
Hur påverkar vår närvaro på mattan resten av livet?
Hur påverkar vår närvaro i vardagen praktiken på mattan?

Vi jobbar successivt djupare in i kroppen och varandet utifrån Embodied Flow’s fem principer. Varje vecka håller ett tema som bygger vidare på föregående vecka. Tillsammans utforskar vi kroppen, sinnet, emotioner, medvetandet, själen för att sammanfläta den levande upplevelsen av att vara människa till en sammanhängande enhet.

Du får med dig enkla övningar att utföra under veckan hemma för att hålla praktiken levande i livet.

Du får även tillgång till, specifikt för gruppen inspelade, korta pranayama, asana och meditations klasser att följa hemma som återkopplar till vår praktik tillsammans.

Denna kurs är för dig som vill ha en medveten, fördjupad och seriös men lekfull yogapraktik där “målet” är att leva ett uppvaknat liv. För dig som lockas av att stiga in i praktiken med intentionen att du praktiserar av kärlek och respekt för dig själv och “for the benefit of all beings”.

Pris: 407 euro för hela terminen
20 tillfällen (uppehåll 19 februari & 7 maj)

 

Embodied Flow™

Yogaklass 75 minuter
Onsdagar kl ??
Träningsverket

En gång i veckan under vårterminen hittar du mig på Träningsverket i Mariehamn. Denna Embodied Flow™ yogaklass passar dig som vill yoga med en djup närvaro och lyssna till den inre läraren lika mycket som den yttre. Där kraften och potentialen till utveckling och förändring ligger hos dig som utövare. Vi ser till hela människans kroppssinne - och lockar fram en ökad medvetenhet, nyfikenhet, upptäckt av din egen visdom och autentiska jag i relation till både den inre och den yttre omgivningen. Klassen är öppen för både erfarna utövar och nybörjare, vi praktiserar alla utifrån vår egen förmåga och där vi är för dagen.