ALIGN.

45a266aa-75b1-42fb-bad3-6d7df4010547.jpg

Följer du livets flöde eller känns det ibland som om du simmar motströms? Låt oss praktisera att vara i Alignment med källan till allt som är, oberoende om du kallar denna källa universum, Gud eller något helt annat. När vi öppnar oss för denna kraft kan livets flöde fånga oss och mirakel börjar visa sig varje dag, när vi öppnar oss och ser  att livet i sig redan är ett mirakel.

Kan du minnas en stund då du känt dig i linje med livets flöde?
Slut ögonen och låt upplevelsen av minnet sprida sig genom din kropp, andas djupt och fyll hjärtat med tacksamhet för att du finns till just nu, just här. 

Stunden du märker att du fallit ur Alignment är en gåva, för det är också stunden då du kan komma tillbaka. Jag gör det hela tiden, faller ur linje, tappar bort mig, säger fel saker vid fel tillfällen, har ingen aning om vad jag håller på med - praktiken är att se det, acceptera, be om ursäkt, och komma hem igen, och igen, och igen.

Reflektion... 
Hur känns det i kroppen och hjärtat att vara i linje med källan?
När du vet hur det känns kan du när som helst komma tillbaka genom att andas, landa i stunden och känna att du är guidad.