OMFAMNA.

Foto : Kim Lindström www.kim.ax

Foto : Kim Lindström www.kim.ax

Vad innebär det att omfamna det som är?
Och vad skulle det kunna göra för skillnad i livet?
Att omfamna är att acceptera, gilla, kanske till och med älska det som är.
Att förälska dig i den här stunden med allt vad det innebär.
Att förälska dig i det enkla och vardagliga, att förälska dig i det utmanande och svåra.
Att liksom omfamna livet precis så som det är istället för att vilja att det skulle vara annorlunda.
Det paradoxala med att omfamna det som är, är att det först då vi kan börja göra varaktiga förändringar.
Om jag är i motstånd mot det som är just nu, oavsett om det är för att det är smärtsamt, tråkigt, obekvämt, sorgligt, så är jag bunden till ett lidande.
När jag omfamnar även de stunderna börjar jag frigöras.

Övning…
Fundera på vad du har svårt för, börja med något litet. Kanske tycker du att det är tråkigt att diska, eller att hamna bakom någon som kör långsamt, eller något helt annat.
Öva dig i de stunderna att föreställa dig att stunden är som ett spädbarn som har svårt att somna. Håll stunden i din famn på samma sätt som du skulle hålla barnet. Riktigt gosa om det, omfamna och bara var där en stund.

Love NotesLinda Wiksten