JAG:ET

732f83a1-2a97-4181-83b6-6c9ee9ad1b91.jpg

Vad är detta Jag som vi så ofta pratar om? Jag är…både det ena och det andra. Men vad vi ibland missar att se är att ofta när vi säger Jag är… så pratar vi om något vi harupplever eller känner istället för vad vi egentligen är.

Jag har olika egenskaper istället för att jag Är modig, organiserad, självständig, kreativ etc. Egenskaperna är något jag använder mig av, som en verktygslåda, snarare än vad jag egentligen är. På samma sätt upplever och känner jag olika känslor istället för jag Är rädd, arg, glad och så vidare. Allt detta som vi säger att vi är, är formbart och föränderligt. Det jag upplevde och kände igår kanske är något helt annat idag, men jag är ju fortfarande kvar.

Så vad är det som är det oföränderliga, det som har alla dessa egenskaper och upplever alla känslor, tankar, förnimmelser? Visst kan vi ju bara ändra vårt språk och prata om våra känslor som något vi känner och upplever istället för något vi är. Men ger det oss svaret på vad vi egentligen är, eller kanske behöver vi gå djupare än så.

Reflektion…
Ta en liten stund att sluta ögonen, ta några djupa andetag och notera vad som händer inuti kroppen/sinnet. Ställ dig sedan frågan “Vad är jag?” och låt frågan få bara sjunka in, leta inte efter svar, bara notera vad som händer inuti dig.

Love NotesLinda Wiksten