INTENTION.

Du är intentionen med vilken du praktiserar, du är intentionen med vilken du gör vad som helst. Vi praktiserar hela tiden någonting, och detta sätter grunden för vår utveckling och vårt växande. Den inre attityden eller intentionen med vilken vi stiger in i salen är som drivkraften för vår praktik.

Studier har visat att om vi gör något 20 minuter varje dag så kommer detta över tid att forma oss. Så om vi praktiserar yoga 20 minuter varje dag, oavsett om det är fysisk praktik, andning, meditation eller något annat, så kommer detta att förändra hela kroppssinnet. Om intentionen är att fixa något vi tycker att är fel med oss, eller för att imponera på någon annan eller för att göda egot så kommer kvaliteten på rörelserna och praktiken vara annorlunda än om dessa 20 minuter kommer ur en intention att ta hand om dig själv på ett kärleksfullt sätt. Intentionen kan växa ur kärlek och fullkomlighet eller hur rädsla och upplevelsen av brist.

Vi kan med andra ord göra samma sak, samma sekvens, samma praktik men med helt olika reslutat beroende på vad intentionen med praktiken är. Så låt intentionen växa ur omtanke och kärlek till dig själv och din omgivning så kommer den att bära yogans frukt.

Vad är din intention? Varför praktiserar du? Kommer intentionen från ett sammandraget eller öppet och expansivt medvetande tillstånd?

Det fantastiska med yogapraktiken är att den även kultiverar kärleken som är dess grogrund när vi tillåter den att göra just det.

Love NotesLinda Wiksten