GEMENSKAP.

Bildkälla okänd.

Bildkälla okänd.

Orden 'Your Vibe Attracts Your Tribe' har följt mig länge, så enkla ord som innehåller en sån djup sanning. Vår Vibe, vibrationen av vårt inre, är vad som lockar oss till andra och andra till oss. Ibland händer det att vi gömmer oss bakom masker, skapar en yta som ser bra ut, men det är inte ytan som drar människor till oss, det är vad som händer under ytan. Vår inre frekvens är som en magnet, den drar till oss det som matchar frekvensen. Ibland betyder det att obekväma människor korsar vår väg, helt enkelt för att vi inom oss bär på något som är obekvämt, som behöver få komma upp till ljuset. Och så händer dom där stunderna, tiderna i livet, då vi drar till oss magiska, spännande, levande människor som matchar vår egen inre magi.

Jag tänker mig att vi bär på olika frekvensnivåer. Den ytliga nivån som är våra handlingar och ord, den som vi visar utåt. Nivån under är det ytliga eller tänkande sinnet och känslolivet, och sedan det djupare sinnet bestående av det som rör sig i vårt undermedvetna, och allra längst in vår basfrekvens. Basfrekvensen som håller och guidar alla de andra nivåerna ovanför, medvetet eller omedvetet. Basfrekvensen kan vara vaken eller sovande, i vaket tillstånd omfamnar och stärker den alla de andra nivåerna, tillåter skiftningar och rörelser men är själv alldeles klar och stabil. Är basfrekvensen sovande så finns där inget som stödjer, vi lever på ytan och försöker organisera och hålla fast det ytliga, evigt föränderliga sinnet och känslolivet.

Låt livet röra sig fritt genom dig och lägg märke till vibrationen där bakom, den som håller allt från glädje till sorg till lycka till ilska. Den som håller vackra tankar och fula tankar. Vibrationen som alltid är densamma. Frekvensen som är du i din helaste och renaste form. När du vilar där, och väcker det djupa inre, kommer de människor som är din Tribe att börja dras till dig. Ni vävs samman av den gemensamma inre vibration som matchar alldeles perfekt. På ytan kanske ni är alldeles olika, men djupt inuti finns ett nästa oförklarligt band som håller er samman.

Övning…
Skriv en lista på människor i din omgivning som du delar liv, jobb, studier, vänskap etc. med. För varje person skriv ned vad du ser hos dem, vad du ser i deras inre. Var så ärlig du bara kan! Skriv det som upplevs som underbart och härligt, och skriv det som upplevs som mörkt och fult.

Detta är en övning i att vara ärlig mot dig själv. För när du skrivit hela listan kan du läsa igenom den och föreställa dig att orden du skrivit är en spegel, orden är riktade till en aspekt inom dig själv som du ser hos en annan människa. Slut sedan ögonen och föreställ dig att du omfamnar alla dessa aspekter hos dig själv, du är famnen som håller allt som är du. Vad händer när du ser andra människor som du? Vad händer när du omfamnar det du ser inom dig?

Love NotesLinda Wiksten