FLEXIBILITET.

f1d5ab08-ae99-44a2-adcb-88963f62b259.jpg

Förra veckan kom det ingen Love Note, men det var inte för att jag inte kände någon kärlek snarare tvärtom. Jag valde att fokusera på den inkommande helgen och Empower yogautbildningen för att kunna ge min totala uppmärksamhet till det som för stunden var viktigast. Om det är något som yoga har lärt mig så är det att vara flexibel, men ändå stark. När flexibiliteten ökar i kroppen ökar den även i sinnet, men utan styrkan av att stå stadigt blir flexibiliteten en kollaps. Och utan flexibiliteten blir en stark kropp och ett starkt sinne stelt och fastlåst. Det är den ljuva balansen och kombinationen mellan dessa två som skapar ett flöde, möjligheter att välja, förmågan att se olika vägar, att kunna säga både ja och nej, att kunna både ge och ta emot. Styrkan gör oss lyhörda för både oss själva och varandra, flexibiliteten gör oss följsamma för både oss själva och varandra. Varje unik situation behöver sin unika dos av styrka och flexibilitet. Det fantastiska med yogan är att den kan ge oss både och!  Detta sker när vi kombinerar de olika typerna av yoga, olika tekniker och övningar för att ge lika utrymme för oss att utveckla alla delar.

Den fysiska kroppen är en spegling av det inre sinnet, vill du veta vad som händer i sinnet - både det ytliga och det undermedvetna titta på kroppen. Eller som BodyMind Centering® grundaren Bonnie Bainbridge Cohen säger: 

The mind is like the wind and the body like the sand: if you want to know how the wind is blowing, you can look at the sand.”

Vad yogan också lär oss att titta på kroppen icke-dömande. Kanske tittar vi kroppen och upptäcker att den är stel och fastlåst, eller att den tvärtom är så flexibel att den ger vika för allting. Eller kanske vissa delar att stela och andra helt utan stöd. Då gäller det att titta med kärleksfulla ögon och se att det är okej! Det är okej att vara du i den här stunden precis så som du är. En så grundläggande övning, som i sig utvecklar både styrkan och flexibiliteten i sinnet. I stunden vi tittar på oss själva med dessa kärleksfulla ögon blir vi både stärkta och mjuknar samtidigt, en sån underbar kombination.

Övning…
Sitt eller ligg bekvämt och slut ögonen. Ta dig ut på en inre resa genom kroppen och utforska vad du hittar. Hittar du något som känns spänt, stelt eller fastlåst, eller något som känns svagt, skört eller kollapsat. Stanna där med uppmärksamheten en stund och säg tyst till dig själv, som om du säger det till precis det utrymmet i kroppen “Det är okej att det känns så här”. Låt uppmärksamheten vila på detta ställe utan att försöka fixa eller förändra, bara vila där och upprepa “Det är okej att det känns så här”.

Love NotesLinda Wiksten