DISCILPIN.

IMG_4357.JPG

Ordet disciplin kommer ofta med en lite obekväm klang. För mig har ordet disciplin handlat om kontroll, straff, perfektion, att inte vara tillräcklig, ett behov av att hela tiden fixa något som är fel. Något i allra högsta grad ohälsosamt för den själsliga resan. Jag har letat efter ett nytt sätt att uppleva disciplin, ett möte mellan den maskulina strikta disciplinen och den feminina omhändertagande hängivenheten. En feminin disciplin som är löftet om ett åtagande gentemot mig själv som stöds av en djup kärlek, förståelse, tillit och hängivenhet till det jag önskar skapa eller åta mig.

Jag har funnit att disciplin kan vara något som växer ur en omfamnande kärlek till det som är, till Självet, till praktiken. Yoga är i allra högsta grad en disciplinerad praktik, en disciplin som ber oss att välkomna oss själva till praktiken med kärlek, som ber oss att stanna kvar även när det är till synes kaotiskt både inuti och runt omkring, som ber åt att fortsätta trots att ingenting händer och vi blir uttråkade, som ber oss att fortsätta och vara närvarande när det blir obekvämt. Det är genom en praktik med feminin disciplin vi närmar oss insikten att vi redan är fullkomliga. Yoga praktiken lär oss att se, känna och uppleva detta, och leva i den helheten. Men vi behöver en hälsosam disciplin för att stanna kvar i praktiken, den feminina disciplinen är ett sätt att medvetet möta det motstånd som kan dyka upp när vi möter vårt inre mörker, vår skugga eller slutna delar av vårt inre landskap. Allt det som behöver få komma till ytan och ljuset får omfamnas av den kärlek som ger näring till vår praktik. Det är så kärleken, som vi är, börjar ta mer och mer plats, så att våra tankar, ord, handlingar successivt blir rena kärleksgåvor till oss själva och världen.

Reflektion…
Det engelska ordet för lärjunge är Disciple - en följare av en disciplin. Någon som är i service till en lära, en praktik, ett sätt att leva. Vi är hela tiden lärjungar till något, medvetet eller omedvetet. Fråga dig själv: Vad är jag i service till? Vad står mina val och handlingar till tjänst för? Växer min disciplin ur kärlek eller något annat?

En annan aspekt av disciplin är att istället för att bara tänka på vad vi säger 'Ja' till, behöver vi även reflektera kring vad vi säger 'Nej' till. Att välja en väg betyder också att välja bort en oändlig rad andra möjligheter, för att kunna fokusera på precis just det vi vill vara i service till.

Öva dig i att stanna upp en stund innan du gör ett val och fråga dig själv: Är detta av kärlek? För detta mig djupare in i min praktik, min lära, mitt sätt att leva? Var uppmärksam på att verkligen känna efter istället för att intellektualisera frågan. Ibland är sinnet/intellektet brusat av andra människors åsikter och föreställningar om vad som är rätt och fel. Känn efter, vad är djupt inom dig rätt för dig  ❤︎