CYKLER.

Bildkälla:  Nasa

Bildkälla: Nasa

Vi har någonstans på vägen lärt oss att tiden är något linjärt som rör sig framåt, men tänk om tiden egentligen är oändlig och stilla. Tiden står stilla och vi rör på oss. Visarna på klockan rör sig framåt, men tiden står stilla. Vi rör oss genom dagen, men tiden står stilla i sin oändlighet. Jorden snurrar runt sig själv och runt solen, men tiden är alldeles stilla. Tid existerade före vi existerade, tid existerade före klockan, före jorden, före hela universum och kommer att existerar alldeles stilla i sin oändlighet. Vi, precis som resten av naturen och universum, rör på oss och tiden är oändlig. Vi rör på oss i cirklar eller uppåt/nedåt gående spiraler - vi rör oss i cykler. Cyklerna kan vara stora eller små, en dag är en cykel, en måncykel är en annan cykel, ett år är en cykel, ett mänskligt liv är en cykel - livskraften, som är vi, rör sig genom oändligheten.

Ordet ekorrhjulet är bekant, kanske känner du till och med att det är närvarande i ditt liv. Ekorrhjulet är en cirkel samma sak upprepas igen och igen och igen. Den nedåtgående spiralen är när vi börjar använda livets kraft för att förgöra livet. En uppåtgående spiral är när vi befinner oss på till synes samma ställe igen, men något inuti oss har förändrats - en inre evolution har skett. Varje människas inre evolution är en del av hela mänsklighetens evolution, som är en del av hela naturens evolution. Tillsammans rör vi oss i en gemensam cykel, där varje individs cykel är en del av den större. Tiden är ett enda NU som vecklar ut sig i all oändlighet och vi dansar, rör på oss, formar oss själva och varandra. Ett av yogans syften är att föra oss till denna insikt, den uppåtgående spiralen av medvetandet i oss som vaknar.

Reflektion…
Hur rör du dig genom den oändliga tiden? I en cirkel, nedåt eller uppåt? Var befann du dig för ett år sedan - är du på samma plats, vad är lika och vad är annorlunda? Vill du skifta din cykel eller stanna kvar? Ett litet skifte i din rörelse, skiftar hela cykeln. Vad kan du göra idag för att skapa ett skifte?

Exempel på enkla skiften är att ta en annan väg till jobbet, välja att se det du möter varje dag på ett annat sätt, byta ut din frukost till något du inte är van med, göra/säga/tänka något på ett sätt du inte är van med.

Eller kanske du inser att du njuter av den cykel du befinner dig i, att här vill du stanna kvar för du är i linje med ditt syfte på jorden just nu!