På Yogahuset i Hammarland satsar jag mer på långsiktiga kurser, djupgående event och privat yoga, coachning, behandlingar.
Under vårterminen håller jag en kurs som återkommer igen till hösten samt en asana-baserad yogaklass på Träningsverket.

Vänligen se event för vad som är påkommande!

 
 

Samadhi in Action

Embodied Flow™ kurs
TISDAGAR KL 18-20
15 januari - 11 juni

Fullbokad

 
 
b356937a-e821-4470-b258-eb68aeef42bf.jpg
 
 

Intentionen är att komma hem till dig själv igen och igen och igen. Hitta kraften, flödet och det pulserande livet inuti och runt omkring dig. Vi utforskar sätt att naturligt väva in tekniker och praktiker i det vardagliga livet.
Hur påverkar vår närvaro på mattan resten av livet?
Hur påverkar vår närvaro i vardagen praktiken på mattan?

Vi jobbar successivt djupare in i kroppen och varandet utifrån Embodied Flow’s fem principer. Varje vecka håller ett tema som bygger vidare på föregående vecka. Tillsammans utforskar vi kroppen, sinnet, emotioner, medvetandet, själen för att sammanfläta den levande upplevelsen av att vara människa till en sammanhängande enhet.

Du får med dig enkla övningar att utföra under veckan hemma för att hålla praktiken levande i livet.

Du får även tillgång till, specifikt för gruppen inspelade, korta pranayama, asana och meditations klasser att följa hemma som återkopplar till vår praktik tillsammans.

Denna kurs är för dig som vill ha en medveten, fördjupad och seriös men lekfull yogapraktik där “målet” är att leva ett uppvaknat liv. För dig som lockas av att stiga in i praktiken med intentionen att du praktiserar av kärlek och respekt för dig själv och “for the benefit of all beings”.

Tillfällena består av bland annat:
Föreläsning/visulaliseringsövningar, somatisering, pranayama, asana, meditation, kontemplation och gruppreflektioner.

Pris:
407 euro för hela terminen
20 tillfällen (uppehåll 7 maj)

 
 
10 februari 2019_005-110.jpg

Embodied Flow™ yogaklass

Yogaklass 75 minuter
Onsdagar kl 19.00
Träningsverket

En gång i veckan under vårterminen hittar du mig på Träningsverket i Mariehamn. Denna Embodied Flow™ yogaklass passar dig som vill yoga med en djup närvaro och lyssna till den inre läraren lika mycket som den yttre. Där kraften och potentialen till utveckling och förändring ligger hos dig som utövare. Vi ser till hela människans kroppssinne - och lockar fram en ökad medvetenhet, nyfikenhet, upptäckt av din egen visdom och autentiska jag i relation till både den inre och den yttre omgivningen. Klassen är öppen för både erfarna utövar och nybörjare, vi praktiserar alla utifrån vår egen förmåga och där vi är för dagen.