Cart 0

Embodied Flow™

Immersions

hösten/vintern 18-19

FULLBOKAD

nya tillfällen kommer våren 2019

 

"To immerse" är att djupdyka, att fördjupa, marinera sig i ett ämne eller en praktik. Under dessa 5 tillfällen får du fördjupa dig i de 5 principerna av Embodied Flow™. Genom övningar så som meditation, kontemplation, asana praktik, pranayama och inspirerande samtal får du möjligheten att utforska din personliga praktik och dig själv på djupet.

 
 

 
01 oktober 2017_027-714-2.jpg

Om Embodied Flow

The School of Embodied Flow™ är skapad av Tara Judelle och Scott Lyons och är ett kontinuum av rörelse och uttryckssätt som bygger på upptäckter från bland annat Hatha Yoga, Tantrisk yogafilosofi och somatiska rörelsessystem för att uppleva den levande konsten av yoga.

Embodied Flow™ bygger på 5 principer som är vackert sammanflätade och går att applicera var som helst i livet; mentalt, fysiskt, emotionellt och andligt, i vardagen, i yogapraktiken, i mötet med andra människor och i mötet med ditt eget inre liv.

Inom Embodied Flow™ är du som praktiserar din egen största lärare, varför betoning ligger på din egen upplevelse och dina egna upptäckter.

 

De fem principerna

The Body is the Vehicle for Awakening
15 september

Det “högsta målet” med yoga är att få kännedom om Självet, det Själv som inte är separerat från något annat. Att upptäcka, minnas och igen känna alla lager av medvetande. Genom att upptäcka alla dessa lager av vårt varande, väcker vi alla frekvenser som utgör Självet. Vilket resulterar i en mer uppiggad och upplivad upplevelse av att vara levande i en människokropp. Vi ökar vår vibrancy och vitalitet genom att mer och mer till fullo vara i kroppen, förkroppsliga. 

yielding
13 oktober

Yielding är sättet för oss att uppleva oss själva som en individ, som en separat entitet, utan att förlora kontakten med helheten. Det är processen av att skapa en balans mellan att ge och ta emot, att möta och bli mött. Yielding är ett meta koncept för hur vi praktiserar med både styrka och avslappning, hur vi stiger in i ett utrymme, stiger in i en konversation, hur vi relaterar till vår omgivning. Yielding gör oss varken hårda och slutna eller gör så att vi kollapsar och ger upp, det är den fina balansen som skapar en graciös jämnhet i rörelse, sinne, och karaktär.

Pathways of Connectivity
10 november

För att bli mer intonade på det större spektrat av medvetande kan vi utforska vår utvecklingsmönster, distributionsvägar av vikt, tillgång till inre stöd och de inre strömmarna - att följa med vår natur istället för att gå emot den. När vi hedrar den inneboende arkitekturen av kroppen kan vi bättre linjera oss med det yttre flödet av naturen - från hjärtats rytm till maten vi äter, hur vi använder vår tid, människorna vi väljer att omge oss med osv. Processen av att tona in är att lära dig att lyssna till den djupare inre visdomen av kroppen och att kultivera de omständigheter som tillhandahåller inre harmoni.

Articulation & Integration
12 januari

Artikulation skapar utrymme så att vi mer till fullo kan leva i vår kropp. Integration är att ge tillräckligt med tid och utrymme att låta de artikulerade delarna vävas samman och interagera med varandra. Det är den inneboende “omrörningen” av alla ingredienser som skapar en ny grund för hur du är närvarande och rör dig genom världen. Du kan föreställa dig kroppen som en orkester där varje system skapar en distinkt ton, frekvens, textur och känsla. Olika delar av denna orkester inbjuder till olika upplevelser av medvetandet. När hela orkestern är vaken och samstämd skapas en livfull och harmonisk symfoni.

Flow is the Streaming of Moment-to-Moment Presence
23 februari

Vi letar efter klarhet i form och struktur, klarhet som ger oss, både som individer och som grupp, upplevelsen av den oavbrutna strömmen av tankar, känslor och rörelse. Denna intention skapar en helhet av rörelse som sammankopplar rytm, puls, känsla och meningsfullhet från en handling till nästa.

Det “ultimata målet” med praktiken är att vara fullt levande och närvarande i den obegränsade lättheten av här och nu. När vi belyser de delar som hindrar vårt flöde genom praktik, initierar vi processen av att kalla hem alla de delar som blivit kvar i det förflutna eller den förutfattade framtiden. Detta ger oss möjligheten att tillfullo anlända i nästa stund och nästa stund och nästa stund osv med medveten närvaro.

 
 

tid & Datum:

Lördagar kl 8 - ca. 13.00

tillf. 1 : 15 september
tillf. 2 : 13 oktober
tillf. 3 : 10 november
tillf. 4 : 12 januari
tillf. 5 : 23 februari


för vem?


För dig som praktiserat yoga ett tag och vill fördjupa din egen praktik.
För dig som vill använda yoga som ett verktyg för personlig utveckling och uppvaknande i livet.
För dig som är nyfiken på hur kroppens egen inneboende intelligens kan vakna och guida dig, inte bara på yogamattan utom även i det vardagliga livet.

Rekommenderat att du tar åtminstone 1 Embodied Flow™ klass med Linda innan du deltar vid Immersion för att få en uppfattning om vad praktiken är och hur Linda undervisar.


Pris

5 tillfällen:
378 euro normalpris
328 euro stud./pens./arb.lös

Pris per tillf.:
82 euro per tillf. normal pris
72 euro per tillf. stud./pens./arb.lös